Skip to Content

Agenda

Venue: Clwyd Committee Room, County Hall, Mold CH7 6NA

Contact: Maureen Potter 01352 702322 

Items
No. Item

1.

Apologies

To receive any apologies.

2.

Declarations of Interest (Including Whipping Declarations)

To receive any Declarations and advise Members accordingly.

3.

Dispensations pdf icon PDF 54 KB

To receive any requests for dispensations.

 

Members of the press/public will be able to remain in the room whilst an application for dispensation is presented to the Committee and will be able to return to hear the Committee’s decision.  However, under Paragraph 18C Schedule 12A Local Government Act 1972 the Committee will exclude the press and public from the meeting whilst it deliberates on any application for a dispensation.

 

 

Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn yr ystafell tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Additional documents:

4.

Forward Work Programme pdf icon PDF 63 KB

For the Committee to consider topics to be included on the attached Forward Work Programme.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents