Skip to Content

Issue details

Governance Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 20 Feb 2019 by Clwyd Pension Fund Committee - currently one vacancy for Denbighsire County Council

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Llywodraethu

Description (Welsh): Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor am faterion yn ymwneud â llywodraethu a chytuno ac i gytuno ar yr ymateb i ymgynghoriad MHCLG ar Ganllawiau Statudol ar Gyfuno Asedau.

Decisions

Agenda items

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents