Skip to Content

Issue details

Pension Administration/Communications Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 20 Feb 2019 by Clwyd Pension Fund Committee - currently one vacancy for Denbighsire County Council

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd

Decisions

Agenda items

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents