Skip to Content

Issue details

Funding and Flight Path Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 20 Feb 2019 by Clwyd Pension Fund Committee - currently one vacancy for Denbighsire County Council

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Cyllid a Llwybr Cyrraedd Targed

Description (Welsh): Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd sefyllfa ariannol a gwarchod rhag atebolrwydd fel rhan o’r strategaeth llwybr cyrraedd targed ar gyfer rheoli risgiau atebolrwydd.

Decisions

Agenda items

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents