Issue details

Liaison with the Council on Ethical Issues

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 4 Nov 2019 by Standards Committee

Contact: Tracey Cunnew Email: tracey.cunnew@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Trafod gyda'r Cyngor ar Faterion Moesegol

Description (Welsh): I gwblhau trefniadau ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr Arweinydd a Chadeirydd y Cyngor a’r Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Safonau

Decisions

Agenda items