Skip to Content

Issue details

Safeguarding Training for Private Hire / Hackney Carriage Drivers

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 10 Oct 2019 by Licensing Committee

Contact: Gemma Potter Email: gemma.potter@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Hyfforddiant Diogelu ar gyfer Gyrwyr a Gweithredwyr Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni

Description (Welsh): I Aelodau nodi’r adroddiad mewn perthynas â’r hyfforddiant diogelu gorfodol a oedd wedi ei gymeradwyo’n gynharach gan y Pwyllgor Trwyddedu.

Agenda items

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents