Skip to Content

Issue details

Hackney Carriage Fare Increase

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 10 Oct 2019 by Licensing Committee

Contact: Gemma Potter Email: gemma.potter@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynnydd yn ffioedd Cerbydau Hacni

Description (Welsh): I ystyried cais a wnaed gan y fasnach Cerbydau Hacni i gynyddu’r ffioedd taladwy uchaf sy’n daladwy gan y cyhoedd ar gyfer taith mewn Cerbyd Hacni.

Agenda items

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents