Issue details

Public Services Ombudsman for Wales (PSOW) Casebook Issue 21 (April 2019 – June 2019) and Issue 22 (July 2019 – September 2019)

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 4 Nov 2019 by Standards Committee

Contact: Tracey Cunnew Email: tracey.cunnew@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Llawlyfr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) Rhifyn 21 (Ebrill 2019 – Mehefin 2019) a Rhifyn 22 (Gorffennaf 2019 – Medi 2019)

Description (Welsh): Hysbysu’r Pwyllgor am gyhoeddiadau diweddaraf Llyfr Achos Cod Ymddygiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Decisions

Agenda items