Skip to Content

Issue details

Actuarial Valuation Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 28 Nov 2019 by Clwyd Pension Fund Committee - currently one vacancy for Denbighsire County Council

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar y Prisiad Actiwaraidd

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar y cynnydd sy’n cael ei wneud gyda'r Prisiad Actiwaraidd.

Decisions

Agenda items

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents