Skip to Content

Issue details

Additional Voluntary Contributions (AVC) Annual Update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 28 Nov 2019 by Clwyd Pension Fund Committee - currently one vacancy for Denbighsire County Council

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Blynyddol ar Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY)

Description (Welsh): Rhoi diweddariad I Aelodau’r Pwyllgor ar ganlyniadau’r Adolygiad o’r CYG.

Decisions

Agenda items

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents