Issue details

Funding and Flight Path update

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 28 Nov 2019 by Clwyd Pension Fund Committee - currently one vacancy for Denbighshire County Council

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Cyllid a Llwybr Cyrraedd Targed

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ynghylch cynnydd y Strategaeth Rheoli Arian Parod a Risg.

Decisions

Agenda items