Skip to Content

Issue details

Pension Administration/Communications Update

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 11 Feb 2020 by Clwyd Pension Fund Committee - currently one vacancy for Denbighsire County Council

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar faterion gweinyddu a chyfathrebu cysylltiedig â Chronfa Bensiwn Clwyd i Aelodau’r Pwyllgor.

Agenda items

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents