Committee attendance

Community and Enterprise Overview & Scrutiny Committee, 5 meetings
Member Attendances
Cllr Bernie Attridge 3
Cllr Chris Bithell 2
Cllr Sian Braun 1
Cllr Helen Brown 1
Cllr Derek Butler 3
Cllr David Cox 4
Cllr Robert Davies 3
Cllr Ron Davies 4
Cllr Jean S Davies 4
Cllr Rosetta Dolphin 4
Cllr Ian Dunbar 5
Cllr Mared Eastwood 3
Cllr Veronica Gay 1
Cllr Patrick Heesom 4
Cllr Dave Hughes 3
Cllr Ray Hughes 3
Cllr Dennis Hutchinson 4
Cllr Christine Jones 4
Cllr Brian Lloyd 2
Cllr Billy Mullin 1
Cllr Ted Palmer 4
Cllr Ian Roberts 1
Cllr Kevin Rush 4
Cllr Paul Shotton 5
Cllr Carolyn Thomas 1
Cllr David Wisinger 5
Environment Overview & Scrutiny Committee - Expired 13/07/20, 5 meetings
Member Attendances
Cllr Mike Allport 5
Cllr Glyn Banks 1
Cllr Haydn Bateman 1
Cllr Sean Bibby 5
Cllr Chris Bithell 3
Cllr Geoff Collett 1
Cllr Chris Dolphin 4
Cllr Andy Dunbobbin 4
Cllr David Evans 3
Cllr Veronica Gay 1
Cllr George Hardcastle 3
Cllr Gladys Healey 1
Cllr Patrick Heesom 5
Cllr Cindy Hinds 5
Cllr Kevin Hughes 1
Cllr Ray Hughes 4
Cllr Dennis Hutchinson 5
Cllr Joe Johnson 4
Cllr Mike Peers 1
Cllr Vicky Perfect 5
Cllr Ian Roberts 1
Cllr Paul Shotton 5
Cllr Carolyn Thomas 3
Cllr Owen Thomas 4
Flintshire County Council, 4 meetings
Member Attendances
Cllr Mike Allport 3
Cllr Bernie Attridge 3
Cllr Janet Axworthy 4
Cllr Glyn Banks 3
Cllr Haydn Bateman 4
Cllr Marion Bateman 4
Cllr Sean Bibby 4
Cllr Chris Bithell 4
Cllr Sian Braun 1
Cllr Helen Brown 4
Cllr Derek Butler 3
Cllr Clive Carver 4
Cllr Geoff Collett 4
Cllr Bob Connah 3
Cllr David Cox 2
Cllr Paul Cunningham 4
Cllr Robert Davies 4
Cllr Ron Davies 2
Cllr Jean S Davies 4
Cllr Adele Davies-Cooke 2
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI 4
Cllr Chris Dolphin 4
Cllr Rosetta Dolphin 4
Cllr Ian Dunbar 4
Cllr Andy Dunbobbin 2
Cllr Mared Eastwood 3
Cllr Carol Ellis 3
Cllr David Evans 1
Cllr Veronica Gay 3
Cllr George Hardcastle 2
Cllr David Healey 3
Cllr Gladys Healey 3
Cllr Patrick Heesom 4
Cllr Cindy Hinds 2
Cllr Andrew Holgate 1
Cllr Dave Hughes 3
Cllr Kevin Hughes 4
Cllr Ray Hughes 3
Cllr Dennis Hutchinson 2
Cllr Joe Johnson 4
Cllr Paul Johnson 4
Cllr Rita Johnson 2
Cllr Christine Jones 4
Cllr Richard Jones 4
Cllr Tudor Jones 4
Cllr Colin Legg 4
Cllr Brian Lloyd 3
Cllr Richard Lloyd 4
Cllr Mike Lowe 3
Cllr Dave Mackie 4
Cllr Hilary McGuill 4
Cllr Billy Mullin 4
Cllr Ted Palmer 3
Cllr Mike Peers 4
Cllr Michelle Perfect 2
Cllr Vicky Perfect 4
Cllr Neville Phillips 4
Cllr Ian Roberts 4
Cllr Kevin Rush 1
Cllr Tony Sharps 3
Cllr Aaron Shotton 3
Cllr Paul Shotton 4
Cllr Ralph Small 3
Cllr Ian Smith 4
Cllr Carolyn Thomas 4
Cllr Owen Thomas 3
Cllr Martin White 4
Cllr Andy Williams 3
Cllr David Williams 2
Cllr David Wisinger 4
Planning Committee, 5 meetings
Member Attendances
Cllr Mike Allport 4
Cllr Bernie Attridge 3
Cllr Haydn Bateman 1
Cllr Marion Bateman 2
Cllr Chris Bithell 5
Cllr Derek Butler 5
Cllr David Cox 5
Cllr Adele Davies-Cooke 4
Cllr Ian Dunbar 3
Cllr David Evans 3
Cllr Veronica Gay 4
Cllr Patrick Heesom 5
Cllr Cindy Hinds 2
Cllr Dave Hughes 3
Cllr Kevin Hughes 4
Cllr Dennis Hutchinson 1
Cllr Paul Johnson 1
Cllr Christine Jones 5
Cllr Richard Jones 5
Cllr Richard Lloyd 4
Cllr Billy Mullin 4
Cllr Mike Peers 5
Cllr Neville Phillips 5
Cllr Owen Thomas 5
Cllr Martin White 1
Cllr David Williams 1
Cllr David Wisinger 5