Committee attendance

Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee, 1 meeting
Member Attendances
Cllr Janet Axworthy 1
Cllr Sean Bibby 1
Cllr Sian Braun 1
Cllr Paul Cunningham 0
Cllr David Healey 1
Cllr Gladys Healey 1
Cllr Patrick Heesom 1
Cllr Kevin Hughes 1
Cllr Joe Johnson 1
Cllr Tudor Jones 0
Cllr Dave Mackie 1
Cllr Ian Roberts 1
Cllr Ian Smith 1
Cllr Martin White 1
Cllr David Williams 1
Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee, 1 meeting
Member Attendances
Cllr Sean Bibby 1
Cllr Chris Bithell 1
Cllr Chris Dolphin 1
Cllr Rosetta Dolphin 1
Cllr David Evans 1
Cllr George Hardcastle 0
Cllr Patrick Heesom 1
Cllr Cindy Hinds 1
Cllr Dennis Hutchinson 1
Cllr Joe Johnson 1
Cllr Vicky Perfect 1
Cllr Paul Shotton 1
Cllr Carolyn Thomas 1
Cllr Owen Thomas 1
Environment Overview & Scrutiny Committee - Expired 13/07/20, 1 meeting
Member Attendances
Cllr Mike Allport 1
Cllr Sean Bibby 1
Cllr Chris Dolphin 1
Cllr Andy Dunbobbin 1
Cllr David Evans 1
Cllr Veronica Gay 1
Cllr George Hardcastle 1
Cllr Patrick Heesom 1
Cllr Cindy Hinds 1
Cllr Ray Hughes 1
Cllr Dennis Hutchinson 1
Cllr Joe Johnson 1
Cllr Vicky Perfect 1
Cllr Paul Shotton 1
Cllr Owen Thomas 1
Flintshire County Council, 1 meeting
Member Attendances
Cllr Mike Allport 1
Cllr Bernie Attridge 1
Cllr Janet Axworthy 1
Cllr Glyn Banks 1
Cllr Haydn Bateman 1
Cllr Marion Bateman 1
Cllr Sean Bibby 1
Cllr Chris Bithell 1
Cllr Sian Braun 1
Cllr Helen Brown 1
Cllr Derek Butler 1
Cllr Clive Carver 1
Cllr Geoff Collett 0
Cllr Bob Connah 1
Cllr David Cox 0
Cllr Paul Cunningham 1
Cllr Robert Davies 1
Cllr Ron Davies 1
Cllr Jean S Davies 1
Cllr Adele Davies-Cooke 1
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI 1
Cllr Chris Dolphin 1
Cllr Rosetta Dolphin 1
Cllr Ian Dunbar 1
Cllr Andy Dunbobbin 1
Cllr Mared Eastwood 1
Cllr Carol Ellis 1
Cllr David Evans 1
Cllr Veronica Gay 1
Cllr George Hardcastle 1
Cllr David Healey 1
Cllr Gladys Healey 1
Cllr Patrick Heesom 1
Cllr Cindy Hinds 1
Cllr Dave Hughes 1
Cllr Kevin Hughes 1
Cllr Ray Hughes 1
Cllr Dennis Hutchinson 0
Cllr Joe Johnson 1
Cllr Paul Johnson 1
Cllr Rita Johnson 1
Cllr Christine Jones 1
Cllr Richard Jones 1
Cllr Tudor Jones 1
Cllr Colin Legg 0
Cllr Brian Lloyd 1
Cllr Richard Lloyd 1
Cllr Mike Lowe 1
Cllr Dave Mackie 1
Cllr Hilary McGuill 1
Cllr Billy Mullin 1
Cllr Ted Palmer 1
Cllr Mike Peers 1
Cllr Michelle Perfect 1
Cllr Vicky Perfect 1
Cllr Neville Phillips 1
Cllr Ian Roberts 1
Cllr Tim Roberts 0
Cllr Kevin Rush 1
Cllr Tony Sharps 1
Cllr Paul Shotton 1
Cllr Ralph Small 1
Cllr Ian Smith 1
Cllr Carolyn Thomas 1
Cllr Owen Thomas 1
Cllr Martin White 1
Cllr Andy Williams 0
Cllr David Williams 1
Cllr David Wisinger 1
Organisational Change Overview & Scrutiny Committee, 1 meeting
Member Attendances
Cllr Janet Axworthy 0
Cllr Marion Bateman 0
Cllr Sean Bibby 0
Cllr Geoff Collett 0
Cllr Andy Dunbobbin 0
Cllr Carol Ellis 0
Cllr Paul Johnson 0
Cllr Tudor Jones 0
Cllr Brian Lloyd 0
Cllr Dave Mackie 0
Cllr Kevin Rush 0
Cllr Ralph Small 0
Cllr Martin White 0
Cllr Andy Williams 0
Cllr David Wisinger 0