Issue details

Local Democracy and Boundary Commission for Wales (LDBCW) Electoral Review – Policy and Practice

The Local Democracy and Boundary Commission for Wales have published their Electoral reviews: Policy and practice which sets out how they will be reviewing all 22 principal councils in time for the 2022 council elections – the report of the chief executive provides opportunity for Members to consider the review proposals and process.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/11/2016

Decision due: 6 Dec 2016 by Flintshire County Council

Lead director: Chief Officer (Governance)

Department: Governance

Title (Welsh): Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (CFfDLC) Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer

Description (Welsh): Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cyhoeddi eu hadolygiadau Etholiadol: Polisi ac ymarfer sy'n nodi sut y byddant yn adolygu'r 22 brif gynghorau mewn pryd ar gyfer etholiadau'r cyngor 2022 – mae adroddiad y prif weithredwr yn rhoi cyfle i Aelodau ystyried y cynigion adolygu a proses.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Local Democracy and Boundary Commission for Wales (LDBCW) Electoral Review – Policy and Practice