Issue details

Regional Working and the White Paper ‘Reforming Local Government: Resilient and Renewed’

(1) to update the Council on regional working in North Wales as context for considering the White Paper which proposes an alternative to local government reorganisation and

(2) to invite the Council to make a formal response to the White Paper.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/02/2017

Decision due: 1 Mar 2017 by Flintshire County Council

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Gweithio Rhanbarthol a’r Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad’

Description (Welsh): (1) darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor o ran gweithio’n rhanbarthol yng ngogledd Cymru fel cyd-destun ar gyfer ystyried y Papur Gwyn sy’n cynnig dewis amgen i ad-drefnu’r llywodraeth leol; a (2) gwahodd y Cyngor i ymateb yn ffurfiol i’r Papur Gwyn.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Regional Working and the White Paper ‘Reforming Local Government: Resilient and Renewed’