Issue details

School Admission Arrangements 2019/20

To advise of the outcome of the statutory consultation exercise on the admission arrangements for 2019 and to recommend approval.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/02/2018

Report Type: Operational;

Decision due: 20 Mar 2018 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Officer (Education and Youth)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Trefniadau Derbyniadau Ysgol 2019

Description (Welsh): Rhoi gwybod i'r Cabinet am ganlyniad yr ymarfer ymgynghori statudol ynghylch trefniadau derbyn 2019 ac I argymell eu cymeradwyo.

Decisions

Agenda items

Documents

  • School Admission Arrangements 2019