Issue details

Flint Foreshore Regeneration

To detail progress on the development of plans for the regeneration of Flint Foreshore and propose to progress to the next stage of work with no financial implications for Flintshire County Council.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/05/2018

Report Type: Operational;

Decision due: 19 Jun 2018 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Climate Change and Economy, Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Officer (Strategic Programmes)

Department: Strategic Programmes

Title (Welsh): Cynllun Adfywio Blaendraeth y Fflint

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion ynghylch datblygiad cynlluniau ar gyfer adfywio Blaendraeth y Fflint ac yn cynnig y dylid symud ymlaen at gam nesaf y gwaith heb unrhyw oblygiadau ariannol i Gyngor Sir y Fflint.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Flint Foreshore Regeneration