Issue details

Revenue consequences of Capital Expenditure

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Report Type: Operational;

Department: Finance

Title (Welsh): Goblygiadau Gwariant Cyfalaf ar Refeniw

Description (Welsh): I ddilyn y cyflwyniad blaenorol ar effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar raglen fuddsoddi cyfalaf y Cyngor.