Issue details

Annual Report on Aura Leisure and Libraries Ltd and Newydd Catering and Cleaning Ltd

To receive both organisations annual reviews of progress and their second year Business Plans

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Decision due: 25 Jun 2018 by Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Lead member: Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Officer (Strategic Programmes)

Department: Strategic Programmes

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Llyfrgelloedd a Hamdden Aura Cyf ac Arlwyo a Glanhau Newydd Cyf

Description (Welsh): Derbyn adolygiadau blynyddol ar gynnydd y ddau sefydliad a’u Cynlluniau Busnes ail flwyddyn

Decisions

Agenda items

Documents

  • Annual Report on Aura Leisure and Libraries Ltd and Newydd Catering and Cleaning Ltd