Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking

To consider the Forward Work Programme of the Environment Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

 

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2019

Report Type: Operational;

Decision due: 9 Jul 2019 by Environment Overview & Scrutiny Committee - Expired 13/07/20

Lead director: Environment Overview & Scrutiny Facilitator

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu yr Amgylchedd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme (Environment)