Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking

To consider the Forward Work Programme of the Community & Enterprise Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2019

Report Type: Operational;

Decision due: 26 Jun 2019 by Community and Enterprise Overview & Scrutiny Committee

Lead director: Community and Enterprise Overview & Scrutiny Facilitator

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Cymunedau a Menter a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme (Community & Enterprise)