Issue details

Forward Work Programme and Action Tracking (Organisational Change)

To consider the Forward Work Programme of the organisational Change Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

 

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2019

Report Type: Operational;

Decision due: 1 Jul 2019 by Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Lead director: Community and Education Overview & Scrutiny Facilitator, Environment and Social Care Overview & Scrutiny Facilitator

Department: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Newid Sefydliadol a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Forward Work Programme (Organisational Change)