Issue details

Outcome of Public Consultation on Public Transport and School Transport Anomalies

To provide details of the outcome of the consultation on local transport arrangements and next steps to deliver a sustainable public transport service. The report also details the timetable for dealing with the anomalies within school transport arrangements which came to attention following the service review in September 2017.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/07/2018

Report Type: Operational;

Decision due: 17 Jul 2018 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and Countryside

Lead director: Chief Officer (Streetscene and Transportation)

Department: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Deilliant Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gludiant Cyhoeddus ac Anomeladdau Cludiant Ysgolion

Description (Welsh): I hysbysu Cabinet o ddeilliant yr ymgynghoriad, trefniadau cludiant lleol a'r camau nesaf i ddarparu gwasanaeth cludiant cyhoeddus cynaliadwy. Mae'r adroddiad hefyd yn dangos manylion yr amserlen ar gyfer ymdrin ag anomaleddau o fewn trefniadau cludiant ysgolion a ddaeth i'n sylw yn dilyn adolygiad gwasanaeth ym mis Medi 2017.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Outcome of Public Consultation on Public Transport and School Trnasport Anomalies