Issue details

Environmental Enforcement

To seek approval to formally end the arrangement with Kingdom Services Group to provide low level environmental enforcement activities in the County ahead of new arrangements for the service which will come into effect on 1 January 2019.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/07/2018

Report Type: Operational;

Decision due: 17 Jul 2018 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and Countryside

Lead director: Chief Officer (Streetscene and Transportation)

Department: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Gorfodi Amgylcheddol

Description (Welsh): I geisio cymeradwyaeth y Cabinet i orffen y trefniant gyda Grwp Gwasanaethau Kingdom i ddarparu gweithgareddau gorfodi amgylcheddol ar lefel isel yn y Sir cyn i'r trefniadau newydd ar gyfer y gwasanaeth ddod i rym ar 1 Ionawr 2019.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Environmental Enforcement