Issue details

Capital Works - Procurement of Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Kitchen & Bathroom Programme for Internal Works

To seek approval to procure a contractor to continue to deliver the Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Bathroom and Kitchen Mop-up programme through the Procure Plus framework.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 04/09/2018

Report Type: Operational;

Decision due: 25 Sep 2018 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Housing

Lead director: Chief Officer (Housing and Communities)

Department: Housing and Communities

Title (Welsh): Gwaith Cyfalaf Rheoli Asedau Tai – Rhaglen ‘Diweddaru’ Safon Ansawdd Tai Cymru

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth i gaffael contractwr i barhau i ddarparu Rhaglen Diweddaru Ystafelloedd Ymolchi a Cheginau Safon Ansawdd Tai Cymru drwy fframwaith Caffael Ychwanegol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Housing Asset Management, Capital Works - WHQS Mop-Up Programme