Issue details

REVENUE BUDGET MONITORING 2018/19 (MONTH 10)

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2018/19 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 10 and projects forward to year-end

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 01/10/2018

Report Type: Operational;

Department: Finance

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2018/19 (Mis 10)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2018/19 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Documents

  • REVENUE BUDGET MONITORING 2018/19 (MONTH 10)