Issue details

Capital Programme 2018/19 (Outturn)

To provide the outturn capital programme information for 2018/19.

Decision type: Allweddol

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 31/01/2019

Report Type: Operational;

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Rhaglen Gyfalaf 2018/19 (Alldro)

Description (Welsh): Darparu'r wybodaeth ar alldro’r rhaglen gyfalaf ar gyfer 2018/19 i aelodau.