Issue details

Communities for Work

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Report Type: Operational;

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cymunedau am Waith

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Craffu am waith y rhaglenni cyflogadwyedd ac ar gau rhaglen Cymunedau am Waith ac unrhyw oblygiadau i’r Cyngor yn sgil hynny

Decisions

Agenda items

Documents

  • Communities for Work