Issue details

Local Democracy and Boundary Commission for Wales Presentation

For officials from the Commission to give a presentation on the Flintshire Electoral Review and respond to Members’ questions.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/10/2018

Decision due: 23 Oct 2018 by Flintshire County Council

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyflwyniad Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru – Adolygiad Etholiadol Sir y Fflint

Description (Welsh): Galluogi swyddogion o’r Comisiwn i roi cyflwyniad am Adolygiad Etholiadol Sir y Fflint ac ymateb i gwestiynau Aelodau.

Decisions

Agenda items

Documents

  • • Local Democracy and Boundary Commission for Wales Presentation