Issue details

Learning Disability Day Care and Work Opportunities Alternative Delivery Model

To receive a progress report on the first year of operation as an alternative delivery model.

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 02/11/2018

Report Type: Strategic;

Department: Social Services

Title (Welsh): Model Darparu Amgen Gofal Dydd a Chyfleoedd Gwaith Anableddau Dysgu

Description (Welsh): Derbyn adroddiad cynnydd ar y flwyddyn gyntaf o weithrediad fel model darparu amgen.