Issue details

North Wales Supported Living and Outreach Support Procurement

The six North Wales Authorities and Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) are working in collaboration on the second phase of the Regional Domiciliary Care Tender. It has been agreed regionally that Phase 2 should focus on the procurement of supported living services due to delays in recommissioning these services following the recent legal challenge from Mencap. The report details progress made to date and requests approval to tender on behalf of the region for a Supported Living and Outreach Agreement.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/11/2018

Report Type: Operational;

Decision due: 20 Nov 2018 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Social Services

Lead director: Chief Officer (Social Services)

Department: Social Services

Title (Welsh): Caffael Cefnogaeth Estyn Allan a Byw â Chymorth Gogledd Cymru

Description (Welsh): Mae chwe Awdurdod Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cydweithio ar ail gam y Tendr Gofal Cartref Rhanbarthol. Cytunwyd yn rhanbarthol y dylai Cam 2 ganolbwyntio ar gaffael gwasanaethau byw â chymorth oherwydd oedi mewn ail-gomisiynu’r gwasanaethau hyn yn dilyn her gyfreithiol ddiweddar gan Mencap. Mae’r adroddiad yn manylu ar y cynnydd a wnaed hyd yn hyn ac yn gofyn am gymeradwyaeth i dendro ar ran y rhanbarth ar gyfer Cytundeb Byw â Chymorth ac Estyn Allan.

Decisions

Agenda items

Documents

  • North Wales Supported Living and Outreach Support Procurement