Issue details

Welsh Government Proposals to Remove the Sanction of Imprisonment for the Non-payment of Council Tax

To provide an update on the outcome of a Welsh Government consultation paper. This will result in new Regulations being introduced from April 2019 which will remove the right of Local Authorities to undertake imprisonment hearings in the Magistrates Court as part of the recovery of unpaid debts against those who wilfully refuse or culpably neglect to pay Council Tax.

Decision type: Allweddol

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 14/11/2018

Report Type: Operational;

Department: Governance

Title (Welsh): Cynigion Llywodraeth Cymru i Ddiddymu’r Gosb o Garchar am beidio talu Treth y Cyngor.

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ar ganlyniad papur ymgynghori Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn arwain at gyflwyno Rheoliadau newydd o fis Ebrill 2019 a fydd yn diddymu hawl Awdurdodau Lleol i gynnal gwrandawiadau carcharu yn y Llys Ynadon fel rhan o’r drefn o adennill dyledion heb eu talu yn erbyn y rhai hynny sy’n fwriadol yn gwrthod neu’n anghofio yn feius i dalu Treth y Cyngor.

Documents

  • Welsh Government Proposals to Remove the Sanction of Imprisonment for the Non-payment of Council Tax