Issue details

Webcasting Provision

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 29 Nov 2018 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Darpariaeth Gweddarlledu

Description (Welsh): Penderfynu pa un ai i barhau i weddarlledu cyfarfodydd y Cyngor Sir a’r Pwyllgor Cynllunio.

Decisions

Agenda items