Issue details

Public Sector Internal Audit Standards Compliance 2018/19

To inform the Committee of the results of the annual internal assessment of conformance with the Public Sector Internal Audit Standards (PSIAS).

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Report Type: (All Report Types);

Decision due: 27 Mar 2019 by Audit Committee

Lead director: Internal Audit Manager

Department: Governance

Title (Welsh): Cydymffurfiaeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 2018/19

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am ganlyniadau’r asesiad mewnol blynyddol mewn perthynas â chydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Public Sector Internal Audit Standards Compliance 2018/19