Issue details

Audit Committee Self-Assessment 2018/19

To inform Members of the results of the Audit Committee self-assessment which will feed into the preparation of the Annual Governance Statement 2018/19. It will also form the basis for the provision of any further training required by the Committee.

Decision type: Key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Report Type: (All Report Types);

Department: Governance

Title (Welsh): Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio 2018/19

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Aelodau am ganlyniadau hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio, a fydd yn cyfrannu at Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19. Bydd hefyd yn ffurfio'r sail ar gyfer darparu unrhyw hyfforddiant pellach sydd ei angen ar y Pwyllgor.