Issue details

Internal Audit Progress Report

To present to the Committee an update on the progress of the Internal Audit Department.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2019

Report Type: (All Report Types);

Decision due: 5 Jun 2019 by Audit Committee

Lead director: Internal Audit Manager

Department: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol

Description (Welsh): Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Internal Audit Progress Report 2019/20