Issue details

Flintshire Public Services Board: Well-being Plan for Flintshire 2017-2023 - Mid Year Review

To provide an overview of the Flintshire Public Services Board and the work of the Board following adoption of the Well-being Plan.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Report Type: Strategic;

Decision due: 18 Dec 2018 by Cabinet

Lead member: Leader of the Council and Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Executive

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint: Cynllun Lles ar gyfer Sir y Fflint 2017 – 2023 – Adolygiad Canol Blwyddyn

Description (Welsh): I ddarparu trosolwg o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint a gwaith y Bwrdd yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun Lles (y Cynllun).

Decisions

Agenda items

Documents

  • Flintshire Public Services Board: Well-being Plan for Flintshire 2017-2023 - Mid Year Review