Issue details

Pay Policy Statement for 2019/20

To adopt the Pay Policy Statement for 2019/20.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/12/2018

Decision due: 29 Jan 2019 by Flintshire County Council

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Ar Bolisïau Tâl Ar Gyfer 2019/20

Description (Welsh): Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad Polisi Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r seithfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Pay Policy Statement for 2019/20