Issue details

The Procurement of Transport Arrangements for Parc Adfer

To seek approval to procure regional transport haulage service for the transportation of waste material to the new Parc Adfer facility.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2019

Report Type: Operational;

Decision due: 22 Jan 2019 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and Countryside

Lead director: Chief Officer (Streetscene and Transportation)

Department: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Caffael Trefniadau Cludo ar gyfer Parc Adfer

Description (Welsh): Derbyn cymeradwyaeth i gaffael gwasanaeth clwydo nwyddau rhanbarthol ar gyfer cludo deunydd gwastraff i'r cyfleuster Parc Adfer newydd.

Decisions

Agenda items

Documents

  • The Procurement of Transport Arrangements for Parc Adfer