Issue details

Annual Corporate Safeguarding Report

To note the work being undertaken to ensure that the Council fulfils its safeguarding responsibilities and to present the Annual Corporate Safeguarding report for approval before publication.

Decision type: Allweddol

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/01/2019

Report Type: Operational;

Decision due: 19 Feb 2019 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Education, Deputy Leader of the Council (Partnerships) and Cabinet Member for Social Services

Lead director: Chief Officer (Education and Youth), Chief Officer (Social Services)

Department: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol

Description (Welsh): Mae cyfrifoldebau diogelu’r Cyngor wedi eu nodi mewn deddfwriaeth gyn gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Daeth y Ddeddf hon i rym yn Ebrill 2016 a rhoddodd ddyletswydd ar bawb sy’n gweithio i awdurdod lleol, aelodau etholedig a phartneriaid perthnasol roi gwybod am unrhyw achos neu achos a amheuir o gamdriniaeth neu niwed. Pwrpas yr adroddiad hwn yw nodi’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau diogelu a chyflwyno’r Adroddiad Diogelu Corfforaethol er cymeradwyaeth cyn ei gyhoeddi.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Annual Corporate Safeguarding Report