Issue details

Council Fund Budget 2019/20

To receive recommendations from Cabinet to Council to close the annual budget for 2019/20 following the Council debate on 29 January, and the further review work on corporate finance options and risks undertaken in the interm.

 

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/01/2019

Decision due: 19 Feb 2019 by Flintshire County Council

Department: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2019/20

Description (Welsh): Derbyn argymhellion gan y Cabinet i’r Cyngor i gau’r gyllideb flynyddol ar gyfer 2019/20 yn dilyn trafodaeth y Cyngor ar 29 Ionawr a’r gwaith adolygu pellach ar ddewisiadau cyllid corfforaethol ymhellach a’r risgiau a gymerwyd yn yr interim.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Council Fund Budget 2019/20