Issue details

Welsh Government Consultation: Improving Public Transport

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 13 Feb 2019 by Licensing Committee

Contact: Gemma Potter Email: gemma.potter@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Gwella Cludiant Cyhoeddus

Description (Welsh): Dylai’r Aelodau ystyried yr ymateb drafft i gwestiynau 22 i 38 yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Gwella Cludiant Cyhoeddus, sy’n ymwneud â thacsis a cherbydau hurio preifat.

Decisions

Agenda items