Issue details

Becoming a 'Dementia Friendly Council'

To seek approval towards Flintshire becoming an accredited Dementia Friendly Council.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Strategic;

Decision due: 19 Mar 2019 by Cabinet

Lead member: Deputy Leader of the Council (Partnerships) and Cabinet Member for Social Services

Lead director: Chief Officer (Social Services)

Department: Social Services

Title (Welsh): Cyngor sy'n Gyfeillgar i Ddementia

Description (Welsh): Mae Rhaglen Sefydliadau sy'n Gyfeillgar i Ddementia y Gymdeithas Cymdeithas Alzheimer yn ceisio annog pawb i rannu cyfrifoldeb am sicrhau fod pobl gyda dementia yn teimlo eu bod yn cael eu deall, yn cael eu gwerthfawrogi ac yn gallu cyfrannu at eu cymuned. Y Cabinet i gytuno ar weithio tuag at Sir y Fflint yn dod yn Gyngor achrededig sy’n Gyfeillgar i Ddementia.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Dementia Friendly Council