Issue details

Local Full Fibre Network (LFFN)

To update Committee Members on the development of digital infrastructure in North Wales and in Flintshire.

Decision type: Non-key

Decision status: Deleted

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Strategic;

Department: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Rhwydwaith Ffeibr Llawn Lleol (RFLL)

Description (Welsh): I roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar ddatblygiad isadeiledd digidol yng Ngogledd Cymru ac yn Sir y Fflint