Issue details

Review of the Council’s Planning Code of Practice

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 11 Apr 2019 by Constitution and Democratic Services Committee

Contact: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Adolygiad o God Ymarfer Cynllunio’r Cyngor.

Description (Welsh): Fel rhan o’r adolygiad treigl y Cyfansoddiad, mae’r Pwyllgor Safonau wedi argymell diweddariadau i God Ymddygiad Cynllunio.

Decisions

Agenda items