Issue details

School Organisation - Lixwm Community Primary School Consultation on the proposed change of designation from a Community to a Voluntary Aided School

To request approval for consultation under The School Standards and Organisation (Wales) Act 2018 on a proposal to change the designation of Lixwm County Primary to a Voluntary Aided school.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 26/04/2019

Report Type: Strategic;

Decision due: 14 May 2019 by Cabinet

Lead member: Leader of the Council and Cabinet Member for Education

Lead director: Chief Officer (Education and Youth)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Trefniadaeth Ysgol - Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm - Ymgynghoriad ar y newid arfaethedig i ddynodiad o Ysgol Gymunedol i Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir

Description (Welsh): I wneud cais bod y Cabinet yn cytuno i ymgynghoriad o dan Ddeddf Safonau a Sefydliadau Ysgolion (Cymru) 2018 ar gynnig i newid dynodiad Ysgol Gynradd Licswm i Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir.

Decisions

Agenda items

Documents

  • School Organisation - Lixwm Community Primary School Consultation on the proposed change of designation from a Community to a Voluntary Aided School