Issue details

21st Century Schools and Core Schools Capital Programme

To approve the next phase of the programme for inclusion within the Medium Term Financial Strategy (MTFS).

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/05/2019

Report Type: Strategic;

Decision due: 24 Sep 2019 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Corporate Services, Leader of the Council

Lead director: Chief Officer (Education and Youth), Chief Officer (Housing and Communities)

Department: Education and Youth

Title (Welsh): Rhaglen Gyfalaf Ysgolion yr 21ain ganrif ac Ysgolion Craidd

Description (Welsh): Mae’r adroddiad yn darparu cysondeb gyda Strategaeth Ariannol Tymor Canolog y Cyngor, gan fod angen penderfyniadau allweddol gan y Cabinet er mwyn i'r rhaglen symud ymlaen.

Decisions

Agenda items

Documents

  • 21st Century Schools and Core Schools Capital Programme