Issue details

Public Services Ombudsman for Wales Casebook Issue 19 (October – December 2018)

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 3 Jun 2019 by Standards Committee

Contact: Tracey Cunnew Email: tracey.cunnew@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Llawlyfr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Rhifyn 19 (Hydref - Rhagfyr 2018)

Description (Welsh): Hysbysu’r Pwyllgor am gyhoeddiad diweddaraf Llyfr Achos Cod Ymddygiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Decisions

Agenda items