Issue details

Adjudication Panel for Wales Decision – Breach of The Code Of Conduct of Monmouthshire County Council

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 3 Jun 2019 by Standards Committee

Contact: Tracey Cunnew Email: tracey.cunnew@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Penderfyniad Panel Dyfarnu Cymru - Torri Cod Ymddygiad Cyngor Sir Fynwy

Description (Welsh): Darparu manylion penderfyniad Panel Dyfarnu Cymru mewn perthynas ag achos Cyngor Sir Fynwy a adroddwyd yn Rhifyn 18 Llyfr Achosion Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn dilyn cais gan y Pwyllgor.

Decisions

Agenda items